top of page

Kelionės lapaiTransporto priemonės kelionės lape rekomenduojama nurodyti tokią informaciją:

  • laikotarpį;

  • automobilio markę, valstybinį numerį;

  • skaitiklio parodymus mėnesio pradžioje ir pabaigoje;

  • darbuotoją, kuris naudojasi automobiliu.

Kelionės lape nurodyti kur buvo važiuota nebūtina. Kad automobilis naudojamas įmonės ekonominėje veikloje parodo kiti dokumentai - sąskaitos, važtaraščiai, vidiniai įmonės dokumentai.


Kelionės lapas gali būti naudojamas kaip sunaudotų degalų apskaičiavimo dokumentas, todėl kelionės lape taip pat rekomenduojama nurodyti:

  • degalų likutį mėnesio pradžioje;

  • degalų pirkimus per mėnesį;

  • degalų likutį mėnesio pabaigoje;

  • sunaudotą degalų kiekį.

Kelionės lape nurodoma įmonės vadovo patvirtinta degalų norma ir patikrinamas degalų normos nuokrypis.

Kelionės lapas turi būti patvirtintas atsakingų asmenų parašais.


Naudojantis programa TASIS kelionės lapą sukursite per kelis paspaudimus ir programa pati apskaičiuos visus reikiamus rodiklius.

30 views
bottom of page