top of page

Deklaracijos iš mobilių taršos šaltinių FR0521 pildymo atmintinė atnaujinta nuo 2021 m.Kas moka mokestį?


Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie komercinei veiklai naudoja mobiliuosius taršos šaltinius, siekdami gauti ir (ar) uždirbti pajamų ar kitos ekonominės naudos.

 

Ar už komandiruotėje sunaudotus degalus reikia mokėti mokestį?


Aplinkos teršimo mokestį Lietuvoje reikia mokėti tik už Lietuvoje sunaudotus degalus. Įmonė turi vesti apskaitą ir apskaičiuoti, kiek automobiliai nuvažiavo Lietuvoje, o kiek užsienyje.

 

Ar už visus automobilius reikia mokėti mokestį?


Nereikia mokėti už:

  • M1, N1 kat. benzinu ir (ar) dujomis varomas transporto priemones, kurios registruotos ne anksčiau kaip prieš 4 m., skaičiuojant nuo jų 1-osios registracijos iki mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d.;

  • M2, M3, N2, N3 kat. visas transport pirmones, kurios registruotos ne anksčiau kaip prieš 3 m., skaičiuojant nuo jų 1-osios registracijos iki mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d.

  • Naudojančioms biodegalus (biodyzeliną, kurio standartas LST EN 14214 ir sintetinį dyzeliną, kurio standartas LST EN 15940).

 

Kaip apskaičiuoti degalų kiekį kilogramais, jeigu apskaita atliekama litrais?


Reikia naudoti konvertavimo koeficientus. Degalų iš tūrio (litrų) į svorio (kg) vienetus vidutiniai perskaičiavimo koeficientai:

  • Benzinas - 0,75.

  • Dyzelinas - 0,84.

  • Suskystintos naftos dujos - 0,54.

  • Suslėgtos gamtinės dujos - 0,69.

 

Kokiais vienetais pateikiamas degalų kiekis?


Deklaracijoje FR0521 pateikiamas degalų kiekis ne litrais, o tonomis.

 

Kokius tarifus ir koregavimo koeficientus naudoti?


Tarifus ir koregavimo koeficientus nustato LR aplinkos ministerija.

 

Koks indeksavimo koeficientas 2021 metais?


Deklaracijoje numatytas mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. 2021 m. už aplinkos teršimą ir mobilių taršos šaltinių indeksavimo koeficientas yra 1,138.

 

Iki kada galima deklaruoti ir sumokėti mokesčius?


Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaruoti ir sumokėti reikia iki kitų metų vasario 15 d.

 

Kaip palengvinti duomenų apdorojimą ir deklaracijos pildymą?


Pasitelkite informacines technologijas. Siūlome išbandyti TASIS programą nemokamai! Programa atsižvelgia į transporto priemonės metus, kategoriją, emisijos standartą, degalų rūšį, degalų sunaudojimą Lietuvoje bei užsienyje. Pagal šiuos duomenis nustato ar taikoma lengvata, pagal vienodus kriterijus surūšiuoja transporto priemones ir pateikia degalų kiekį bei koregavimo koeficientus.

31 views
bottom of page