top of page

Deklaracijos iš mobilių taršos šaltinių FR0521 pildymo atmintinėKas moka mokestį?


Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys naudojantys transporto priemones ūkinei - komercinei veiklai vykdyti.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių mokėtojai deklaracijos nepildo ir neteikia už transporto priemonių taršą, kurios pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnį yra atleidžiamos nuo mokesčio mokėjimo. (Asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla, jei gaunamos iš šios veiklos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gaunamų pajamų. Asmenys besiverčiantys individualia veikla taip kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja nuosavybės teise priklausančias transporto priemones.)

 

Ar už komandiruotėje sunaudotus degalus reikia mokėti mokestį?


Aplinkos teršimo mokestį Lietuvoje reikia mokėti tik už Lietuvoje sunaudotus degalus. Įmonė turi vesti apskaitą ir apskaičiuoti, kiek automobiliai nuvažiavo Lietuvoje, o kiek užsienyje.

 

Ar už visus automobilius reikia mokėti mokestį?


Nereikia mokėti už transporto priemones su veikiančiomis išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemomis, kurių veikimą patvirtina dokumentai, kaip nustatyta Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo  tvarkos apraše.

Nereikia mokėti už transporto priemones naudojančias nustatytus standartus atitinkiančius biodegalus ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius dokumentus.

Motorinėms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėms taikomi koregavimo koeficientai, mažinantys mokestį.

 

Kaip apskaičiuoti degalų kiekį kilogramais, jeigu apskaita atliekama litrais?


Reikia naudoti konvertavimo koeficientus. Degalų iš tūrio (litrų) į svorio (kg) vienetus vidutiniai perskaičiavimo koeficientai:

  • Benzinas - 0,75.

  • Dyzelinas - 0,84.

  • Suskystintos naftos dujos - 0,54.

  • Suslėgtos gamtinės dujos - 0,69.

 

Kokiais vienetais pateikiamas degalų kiekis?


Deklaracijoje FR0521 pateikiamas degalų kiekis ne litrais, o tonomis.

 

Kokius tarifus ir koregavimo koeficientus naudoti?


Tarifus ir koregavimo koeficientus nustato LR aplinkos ministerija.

 

Koks indeksavimo koeficientas 2019 metais?


Deklaracijoje numatytas mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. 2019 m. už aplinkos teršimą ir mobilių taršos šaltinių indeksavimo koeficientas yra 1,237.

 

Iki kada galima deklaruoti ir sumokėti mokesčius?


Už 2019 m. deklaruoti reikia iki 2020-02-17 d.

 

Kaip palengvinti duomenų apdorojimą ir deklaracijos pildymą?


Pasitelkite informacines technologijas. Siūlome išbandyti TASIS programą nemokamai! Programa atsižvelgia į transporto priemonės metus, kategoriją, emisijos standartą, degalų rūšį, degalų sunaudojimą Lietuvoje bei užsienyje. Pagal šiuos duomenis nustato ar taikoma lengvata, pagal vienodus kriterijus surūšiuoja transporto priemones ir pateikia degalų kiekį bei koregavimo koeficientus.

75 views
bottom of page